WYCENY NIERUCHOMOŚCI
tel. 694-150-955

BLOG

METODYKA – PRZEMYŚLENIA cz.II – Metoda Porównywania Parami

METODYKA – PRZEMYŚLENIA cz.II – Metoda Porównywania Parami

Metoda Porównywania Parami bazuje (w uproszczeniu) na procedurze: Określenie zbioru [N] cen transakcyjnych Xi będących podstawą do wyceny (zbiór transakcji nieruchomościami podobnymi). Aktualizacja cen transakcyjnych ze względu na upływ czasu (uwzględnienie trendu zmiany cen). Określenie cech różnicujących nieruchomości w zbiorze [N] mających wpływ na zróżnicowanie cen transakcyjnych. Przypisanie tym cechom wag. Wybór min. 3 nieruchomości […]

Czytaj dalej

METODYKA – PRZEMYŚLENIA

METODYKA – PRZEMYŚLENIA

Czym jest określana w operacie szacunkowym wartość nieruchomości (dla celów opracowania skupmy się na wartości rynkowej)? W rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami: „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają […]

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rządowe Centrum Legislacji zamieściło na swoich stronach internetowych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285403 i mała ciekawostka: w Uzasadnieniu czytamy m.in.: §18 Dodano konieczność […]

Czytaj dalej

K.R.N. w sprawie stosowania ust. o kształtowaniu ustroju rolnego

K.R.N. w sprawie stosowania ust. o kształtowaniu ustroju rolnego

STANOWISKO KRAJOWEJ  RADY  NOTARIALNEJ w sprawie stosowania w praktyce notarialnej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego: Krajowa Rada Notarialna kierując się troską o jednolite stosowanie w praktyce notarialnej przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 803), zwanej dalej „ustawą”, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia […]

Czytaj dalej

ustawa o kredycie hipotecznym – projekt

ustawa o kredycie hipotecznym – projekt

ustawa o kredycie hipotecznym – projekt Na portalu Rządowego Centrum Legislacji 4 czerwca 2016 r. opublikowano projekt ustawy o kredycie hipotecznym. Zakres regulacji Ustawa o kredycie hipotecznym ma wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4  lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy […]

Czytaj dalej

służebność przesyłu – kodeks cywilny

służebność przesyłu – kodeks cywilny

Służebność przesyłu jest instytucją prawa rzeczowego wprowadzoną do Kodeksu Cywilnego ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku, Nr 116, poz. 731), która weszła w życie z dniem 3 sierpnia 2008 roku. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, którego istota polega na tym, […]

Czytaj dalej