WYCENY NIERUCHOMOŚCI
+48 694 150 955

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Wykonujemy ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynków istniejących:

  • dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania po zakończeniu budowy
  • dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania po remoncie lub modernizacji
  • dla budynków i lokali przy sprzedaży lub najmie

Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej posiadamy od 2015 roku (nr wpisu 10924 oraz 10925).

Lista osób, posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dostępna jest na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Realizujemy zlecenia z terenu Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Jest to dokument, który opisuje budynek pod względem wydajność systemu grzewczego, odpowiedniego wykonania przegród budowlanych, zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej. Pozwala on na oszacowania zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej a co a tym idzie oszacowania kosztów ponoszonych przez mieszkańców podczas użytkowania budynku.

Obowiązek posiadania świadectwa przez inwestora lub właściciela budynku wprowadzona została od stycznia 2009 roku, zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat o ile nie zostanie wykonana żadna termomodernizacja budynku.

SPORZĄDZENIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ZLECA:

  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
  • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

INFORMACJE W REKLAMIE

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać (od 28 kwietnia 2023 r.):
•    wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
•    udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
•    jednostkową wielkość emisji CO2.

Jeżeli chcesz zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu skontaktuj się z nami: http://www.adamczyk-wyceny.pl/kontakt/