WYCENY NIERUCHOMOŚCI
tel. 694-150-955

CERTYFIKATY

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6837 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Szkolenie bankowe z wpisem na listę bankową prowadzoną przez Związek Banków Polskich:

certyfikat bankowy