WYCENY NIERUCHOMOŚCI
+48 694 150 955

DOKUMENTY DO WYCENY

Wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych do wyceny:

1.WYCENA GRUNTU:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ewentualnie akt notarialny nabycia nieruchomości.

2.WYCENA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB W TRAKCIE ZABUDOWY:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku nieruchomości w trakcie budowy),
 • decyzja o przyjęciu budynku do użytkowania lub potwierdzone zgłoszenie,
 • dokumentacja techniczna obiektu (zestawienie powierzchni, rzuty kondygnacji, opis techniczny),
 • uproszczony kosztorys prac budowlanych lub remontowych (gdy budynek jest w budowie lub planowany jest remont).
 • ewentualnie akt notarialny nabycia nieruchomości.

3.WYCENA LOKALU (WYCENA MIESZKANIA, LOKAL MIESZKALNY – WŁASNOŚĆ):

 • numer księgi wieczystej lokalu,
 • uproszczony kosztorys prac budowlanych lub remontowych (gdy planowany jest remont lub przeprowadzenie prac wykończeniowych w lokalu),
 • ewentualnie akt notarialny nabycia nieruchomości.

4. WŁASNOŚCIOWE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU:

 • numer księgi wieczystej (jeżeli została założona),
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • uproszczony kosztorys prac budowlanych lub remontowych (gdy planowany jest remont lub przeprowadzenie prac wykończeniowych w lokalu),
 • ewentualnie akt notarialny nabycia nieruchomości.

Powyższe wyszczególnienie dotyczy sytuacji typowych.