WYCENY NIERUCHOMOŚCI
+48 694 150 955

świadectwo energetyczne

świadectwo energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków (w skrócie świadectwo energetyczne) to dokument, który określa charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Zawiera ono informacje na temat zapotrzebowania budynku na energię do celów ogrzewania, wentylacji, przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu mieszkalnego oraz przy jego modernizacji lub remoncie.

Świadectwo energetyczne zawiera takie informacje jak:

  • charakterystyka budynku (rok budowy, rodzaj ogrzewania, rodzaj instalacji grzewczej, itp.)
  • dane dotyczące przenikalności cieplnej przegród budynku
  • zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania
  • zapotrzebowanie na energię do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • zapotrzebowanie na energię do celów wentylacji
  • zapotrzebowanie na energię do celów oświetlenia
  • emisję dwutlenku węgla związaną z zapotrzebowaniem na energię

Świadectwo energetyczne powinno być sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Jest ono ważne przez okres 10 lat od momentu jego wydania.

http://www.adamczyk-wyceny.pl/zielona-energia/