WYCENY NIERUCHOMOŚCI
+48 694 150 955

METODYKA – PRZEMYŚLENIA cz.III – Metoda Korygowania Ceny Średniej

METODYKA – PRZEMYŚLENIA cz.III – Metoda Korygowania Ceny Średniej

W Metodzie Korygowania Ceny Średniej wartość wycenianej nieruchomości oblicza się ze wzoru:

(3.1) E=Xśrednia ∑uj

gdzie:

Ek – wartość wycenianej nieruchomości (lub wartość jednostkowa)

Xśrednia – cena średnia(arytmetyczna) ze zbioru cen transakcyjnych nieruchomościami podobnymi

∑uj – suma poprawek (współczynników korygujących) określonych dla każdej z cech różnicujących ceny transakcyjne (w odniesieniu do cech nieruchomości wycenianej)

Dokonajmy przekształceń wzoru (3.1):

E=Xśrednia ∑uj = (X1+X2+…+Xn)/n ∑uj = (X1+X2+…+Xn) (∑uj / n)= X1 (∑uj / n) + X2 (∑uj / n) + … + Xn (∑uj / n)

Wobec wzoru:

(1.1) Wartość nieruchomości = E = suma (Xi pi)

gdzie Xi – cena transakcyjna,

pi – prawdopodobieństwo uzyskania ceny transakcyjnej Xi , gdzie suma (pi) = 1

widzimy, że we wzorze (3.1) przypisaliśmy cenom transakcyjnym Xi prawdopodobieństwa pi = (∑uj / n). Co więcej, prawdopodobieństwa te (pi = (∑uj / n)) są sobie równe (!). Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wynik otrzymany w procesie wyceny metodą korygowania ceny średniej, nie odpowiada definicji wartości rynkowej nieruchomości jako wartości oczekiwanej (zaproponowanej w http://www.adamczyk-wyceny.pl/metodyka-przemyslenia/).

M.A.

Powyższe rozważania są tylko wyrazem wątpliwości autora i jako takie nie mogą w żaden sposób być traktowane jako rekomendacje lub wiążące stanowisko autora w sprawach zawodowych.

http://www.adamczyk-wyceny.pl/metodyka-przemyslenia/
http://www.adamczyk-wyceny.pl/metodyka-przemyslenia-cz-ii-metoda-porownywania-parami/