Aksjomaty Metod Porównawczych

/próba wprowadzenia/ Metody porównawcze opierają się, ogólnie mówiąc, na: W rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami: (Def. 1): „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie … Czytaj dalej Aksjomaty Metod Porównawczych