WYCENY NIERUCHOMOŚCI
+48 694 150 955

ustawa o kredycie hipotecznym – projekt

ustawa o kredycie hipotecznym – projekt

ustawa o kredycie hipotecznym – projekt

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji 4 czerwca 2016 r. opublikowano projekt ustawy o kredycie hipotecznym.

Zakres regulacji

Ustawa o kredycie hipotecznym ma wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4  lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. U. UE L 60 z 28.2.2014, s. 34).

Uzasadnienie projektu wskazuje, iż:

Projekt ustawy przewiduje zatem kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Jednocześnie projekt przewiduje zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, doprecyzowujące niektóre jej przepisy. Projektowane regulacje powinny przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnić pozycję konsumenta na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

 

Bank nie będzie mógł uzależniać przyznania kredytu od zakupu dodatkowych produktów. Te w obcej walucie będą przyznawane tylko w wyjątkowych sytuacjach. W Komisji Nadzoru Finansowego powstanie też rejestr firm pożyczkowych, które udzielają kredytów mieszkaniowych. Bank miałby 7, a nie 14 dni na wydanie decyzji kredytowej. Rząd chce, aby klientowi, który podpisze umowę kredytową, przysługiwało 14 dni na podpisanie dokumentu. Tyle samo musiałby odczekać od momentu wydania decyzji przez bank, zanim oficjalnie zaciągnąłby zobowiązanie. W przypadku odmownej decyzji, bank miałby wskazać źródła, za sprawą których wydał negatywną ocenę zdolności kredytowej. W przypadku pozytywnej decyzji, nie mógłby jej zmienić nawet, jeżeli pomylił się w swojej ocenie. Jedną z głównych zmian stanowi również zakaz tzw. sprzedaży wiązanej usług finansowych. Dzięki temu bank nie będzie mógł uzależniać decyzji o przyznaniu kredytu lub wysokości marży od zakupu dodatkowych produktów bankowych. Większość kredytobiorców z autopsji zna tą sytuację. Dobry przykład stanowi w tym przypadku otwarcie ROR i zobowiązanie się do przelewania na niego wynagrodzenia. Od tego bowiem większość instytucji finansowych uzależnia dzisiaj rozpoczęcie rozmowy o obniżce marży zobowiązania kredytowego. Zgodnie z proponowanym przepisami bank będzie mógł nadal wymagać założenia rachunku osobistego, jednakże taki rachunek będzie musiał być bezpłatny i służyć tylko do obsługi kredytu. To tylko część pomysłów Ministerstwa Finansów na uregulowanie zasad przyznawania kredytów hipotecznych. Zyskać mają klienci.

Ustawa ma się przyczynić do zwiększenia porównywalności i przejrzystości ofert kredytodawców i dać większy dostęp do informacji klientom.

Wejście w życie

Projekt przewiduje, iż ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: III kwartał 2016 r.